Forntid och nutid...

Varför använder man historien som referens och inspirationskälla?
Det finns lika många svar som det finns konstnärer som har olika bakgrund och anledning.
Vikingatiden öppnar fantastiska möjligheter att skapa konst utifrån ett tidlöst formspråk som aldrig upplevs
förlegat eller omodernt.
Nya tolkningar blommar upp där embryots rötter är tusen år gammalt eller mer.
Om former är tydliga och överförbara så är färgerna det motsatta. Fragment och små antydningar om hur man använde
färg som uttryck i sin design finns bevarat men inte mycket mer. Det skapar i sin tur gränslösa möjligheter att utveckla sin egen konst.

I Östergötland är vi omgivna av minnesmärken från Vikingatiden. Ett stort antal välbevarade och tillgängliga runstenar finns runt om i länet, och Länsmuseet i Linköping har inventerat beståndet och dokumenterat en imponerande samling med runskrifter som berättar om fornstora dagar i främmande länder.
Den mest namnkunniga och välkända är ”Rökstenen” som står invid kyrkan i Rök. En runsten med inskrifter som gäckat tolkare av runskrift i hundratals år. Spänningen och mystiken om den tidens människor utmanar ständigt fantasin.
I Högby, sydväst om Mjölby i Östergötland står "Högbystenen". En mäktig runsten med inskrifter om en släkthistoria och våghalsiga färder till fjärran länder. Den har vi valt som passande bakgrund och vinjett till vår webbsite och kommande informationsmaterial.

Vi som är konstnärer och vill uttrycka oss utifrån våra personliga egenskaper och erfarenheter har en oändlig källa att
hämta inspiration ur. Vikingarna var helt enastående i sitt sätt att forma sina liv och skapa skönhet i sin omgivning.
Stoltheten att vara en ättling finns där…..