NordicCulture
Vikingatida konst/hantverk i nutid

En del av östgötsk kulturhistoria i våra ögon...

Vi är en grupp konstnärer/konsthantverkare med rötter i Östergötland som upptäckte att vi har ett gemensamt intresse
i Vikingatiden - den spännande tiden för drygt 1000 år sedan.
Vi beslöt att bilda en förening och tillsammans i en löst sammansatt grupp av individualister forma vår vision och målsättning:  att öka och bredda intresset för Vikingatiden i alla åldersgrupper och skapa gemensamma mobila utställningar med permanent innehåll.

VikingArt Gruppen

Från Konstsmide, Keramik, Reliefkonst, Textilkonst, Silversmide, Träkonst, till Fotokonst har grunden lagts till ett något annorlunda sätt att exponera och förevisa en bred tolkning av vårt kulturarv.
Vi arbetar och skapar vår konst i egna miljöer och det handlar inte enbart om Vikingatiden men embryot finns där och aktiveras vid möten med likasinnade som delar samma tankar och intressen.

Målsättning är att genom vår konst lyfta fram det unika som skapats av våra förfäder. Vikingatiden behandlas med stor vördnad och respekt i våra nordiska grannländer inklusive Nordtyskland och England och vi vill bidra till att intresset och respekten vidgas även i vårt land.

VikingArt Gruppen 2023